عکس خمیر جادویی
↯مریمے↯
۱۷
۷۳۳

خمیر جادویی

۲۴ آبان ۰
نون روغنی😍(مامیگیم اَگِردَک)

شکرشو فقط( 4ق غ خ) ریختم چون دوست ندارم خیلی شیرین بشه
(یه ق چ خ)هم زردچوبه.ازآردنون ریختم.بجا روغن هم یه کره 50گرمی...
شیرهم نداشتیم ازیه لیوان آب دستور نصفشوبرا عمل آوردن مخمربرداشتم تونصفش( 3ق غ خ) سرخالی شیرخشک قنادی ریختم

دوتای اول روخراب کردم😐
نکته:باید حرارتش متوسط روبه زیاد باشه..
اولش ملایم بود روغن روجذب کردبه خودش😬

خیــــــلی ممنونم ازهمراهیتون🙏🙏🙏🙏😍😘
...
نظرات