عکس اشترودل سوسیس (لطفا ورق بزنید)
سیده زینب
۴۴
۹۵۱

اشترودل سوسیس (لطفا ورق بزنید)

۲۹ آبان ۰
خمیرش همون خمیر جادوییه🤗🤗
اینم لینک دستور 👇👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/2t6b1goj4bqinc4952dprurfitj5rroc
...
نظرات