عکس کیک نسکافه گردویی
سکوت بانو
سکو|__¤_¤__|
۲۴۱
۷۴۵

کیک نسکافه گردویی سکوت بانو

۳۰ آبان ۰
نتیجه اینکه
یکی میگه شکلاتی،یکی میگه کنجدی،یکی میگه گردویی چی میشه🤭🤭🤭
مانند سکوت بانو باشیم یا نباشیم؟!؟!
🤔مسئله این است
...
نظرات