عکس خوراک مرغ
باران سجادی
۳۲
۱.۳k

خوراک مرغ

۱۸ آذر ۰
کاش دفتر خاطراتم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سرِ دلتنگی
به رویش دست میکشیدم
تو از درونش
با آرزوی من بیرون می آمدی!
...
نظرات