عکس حلوا سوهان

حلوا سوهان

۲۴ دی ۰
کاش دفتر خاطراتم چراغ جادو بود

تا هروقت از سر دلتنگی به رویش دست می ‌کشیدم ،

تو از درونش با آرزوی من بیرون می آمدی . . .

مادر 💔

#حلواسوهان #حلوا #حلوا_سوهان #نگار۶٩
...