عکس کوکو سیب زمینی خام
sedi
۸۶
۲.۳k

کوکو سیب زمینی خام

۲۷ دی ۰۰
بعضی روزها

حال آدم یک جور عجیبی خوب است

خوب که می گویم

نه اینکه مشکل نباشد ها ، نه!

خوب یعنی خدا دستت را می گیرد

مقابل غم ها …

میگوید “امروز بنده ام باید خوشحال باشد، سراغش نیایید”

و تو هی ذوق میکنی،

از خوشی های کوچک زندگی ات!

از اتفاقاتی که انتظارش را نداری و میشود!

گفتم انتظار ، یادم آمد ،

هر روزی که بی انتظار و  بدون توقع و شکرگزار چشم گشودم “حالم خوب بود”

خوب که می گویم

نه اینکه به تمام آرزوهایم رسیده باشم ها! نه!

خوب یعنی خدا را رأس آرزوهایم قرار دادم و همه چیز را به او سپردم …

و امروز حال من خوب است .
...
نظرات