عکس آبگوشت
❤️atefeh❤️
۵.۷k
۱.۱k

آبگوشت

۲۸ دی ۰۰

تا آخرش بخون رفیق ♥️


توی یه جمع بی حوصله نشسته بودم...
طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم!
خواندم سه عمودی...
یکی گفت بلند بگو!
گفتم یک کلمه سه حرفیه که از همه چی برتره!
حاجی گفت: پول
تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار
کودک دبستانی گفت: علم
حاجی پشت سر هم گفت: پول، اگه نمیشه طلا، سکه...
گفتم: حاجی اينا نميشه
گفت: پس بنویس مال
گفتم: بازم نميشه
گفت: جاه
خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه
مادربزرگ گفت: مادر جان {عمر} است...
اون که تازه از سربازی اومده بود گفت: کار
دیگری خندید و گفت: وام
یکی بلند از آن وسط گفت: وقت
خنده تلخی کردم و گفتم: نه
اما فهمیدم؛ تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی، حتی یک کلمه ی سه حرفی آن هم درست در نمی آید...
هنوز به آن سه حرفی جدول خودم فکر میکنم.
شاید کودک برهنه بگوید: کفش
کشاورز بگوید: برف
لال بگوید: حرف
ناشنوا بگوید: صدا
نابینا بگوید: نور

شما چی میگین؟؟
...