عکس Greek coffee
قهوه یونانی
roz khosravi
۲۱۶
۱.۳k

Greek coffee قهوه یونانی

۸ بهمن ۰
“To me, the smell of fresh-made coffee is one of the greatest inventions.”
– Hugh Jackman

برای من، بوی قهوه‌ی تازه یکی از بزرگ‌ترین اختراعات است
– هیو جکمن

...
نظرات