عکس جوجه کباب زعفرانی
آشپزخونه نگار
۲۹۰
۲.۲k

جوجه کباب زعفرانی

۳ فروردین ۱
ناهار 01/01/01 در کنار عزیزانم _ساحلی کارون یه جای قشنگ و باصفا 😍 جای همه دوستان سبز ☘️

#جوجه_کباب #جوجه_کباب_زعفرانی #اهواز #ساحلی_کارون #ساحلی #کارون #خوزستان #آشپزخونه_نگار #نگار۶٩
...
نظرات