عکس هفت سین ۱۴۰۱

هفت سین ۱۴۰۱

۹ فروردین ۱
سلام سلام
روفقای خوش مرام 😍😍😍
عزیز جون ها من امسال مهمان خانواده ام بودم سفره اول هنر خواهر جونم هست و شیرینی هام کار خودش
سفره آخر مادری بخاطر بچه هام انداختن ...دست گل همه درد نکنه
بماند به یادگار از نوروز ۱۴۰۱
۱۴۰۰ با تمام خوبی و بدی هاش گذشت
ان شاءالله ۱۴۰۱ خوش یمن و پر رزق و سلامتی باشه برای هممون 😍😍😍😍😍😍❤💃
...