عکس آفوگاتو
roz khosravi
۳۰۵
۱.۴k

آفوگاتو

۱۱ فروردین ۰۱
به پایان فکر نکن

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند

بگذار پایان تو را غافلگیر کند

درست …مثل آغاز
...
نظرات