عکس آفوگاتو
roz khosravi
۳۰۵
۱.۲k

آفوگاتو

۱۱ فروردین ۱
به پایان فکر نکن

اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند

بگذار پایان تو را غافلگیر کند

درست …مثل آغاز
...
نظرات