عکس کباب ترش، چنجه و جوجه، قهوه ترک
محبوبه عباسی
۷۱۶
۵.۳k

کباب ترش، چنجه و جوجه، قهوه ترک

۱۵ فروردین ۰۱
دلت را به دلِ خیابان بزن
با بیخیالیِ جاده همراه شو ...
فراموش کن روزهایت چطور گذشت
مهم نیست قرار است چه اتفاقاتی بیفتد
و مهم نیست چقدر مشغله رویِ هم تلنبار شده
روزهایِ رفته را به بادِ فراموشی بسپار
و روزهایِ نیامده را به خدا ...
چای ات را کمی آرام تر و سرخوش تر از همیشه بنوش
جوری که سقفِ دنیا هم اگر ریخت ؛
آب در دلِ لحظه هایت تکان نخورَد .
آدم نیاز دارد گاهی عینِ خیالش نباشد .
آدم نیاز دارد برای یک روز هم که شده ؛
به خاطرِ خودش نفس بکشد .

‌‌
#محبوبه_عباسی
#کباب_نوروز
#سیزده_بدر
...
نظرات