عکس عدس پلو مخلوط
Ghazaleh
۵۲
۹۳۴

عدس پلو مخلوط

۲۶ فروردین ۱
🤎بعضیا عجیب مینالن از غم و غصه دنیا..
🤎یکی نیست بهشون بگه:
🤎تو که پدر داری، چرا مینالی..!؟؟!؟!

#عدس_پلو #عدس_پلو_مخلوط
...
نظرات