عکس بسبوسه ساده(بدون پنیر )
hadis-soltani
۱۷۱
۳.۷k

بسبوسه ساده(بدون پنیر )

۳۱ فروردین ۰۱
تصمیم گرفتم تا آن‌جا که توانایی دارم به فعالیت بپردازم و دیوانه‌وار کار کنم. کارهای پر سر و صدا را که با امید و کاوش
و پیشرفت قرین باشد را بر ناامیدی و خاموشی ترجیح می‌دهم.

- از میان نامه‌های ونسان ونگوگ به برادرش.
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/252ac89f99cb104cf17f19fdc55d686b
...
نظرات