عکس آش کشک آذربایجان
Princess_Food
۷۸
۱.۹k

آش کشک آذربایجان

۴ اردیبهشت ۱
امشب مرا یاد كن
درهر "الغوث" كه میگویی
شاید به حق"یارب" گفتنت
"خلصنا"یت
برای من هم مستجاب شود
التماس دعا
...