عکس گوش فیل
مامان علی
۷
۲۸۷

گوش فیل

۶ اردیبهشت ۱
وقتی افطار خونه مامان عزیزم دعوت شدم و این گوش فیل های خوشمزه رو درست کرده بود عالی و معرکست این مدل گوش فیل معروفه به گوشفیل اراکی جاتون سبز عالی بود
...
نظرات