عکس پاپسیکلز
foroozan
۲۶
۷۸۱

پاپسیکلز

۲ ماه پیش
بشر علی رغمِ ابزارهایش، هنوز به این مائده‌های طبیعی گرسنه است‌:

یک لبخند، یک نسیم، سبزه و گُل، روی خوب، مهربانی، آرامش...

جانِ زندگی همین است و بقیّه تعیّن‌های حاشیه‌ای و زود گذرند.❤️

#دکتر-اسلامی-نُدوشن

(محمد علی اسلامی ندوشن مشهور به سلطان نثر معاصر و صاحب آثاری همچون آوا و ایماها،جام جهان بین، ایران را از یاد نبریم، صفیر سیمرغ، در کشور شوراها، ماجرای پایان ناپذیر حافظ،و... که متاسفانه دیروز درگذشت. روحشون مینویی)

پاپسیکلزهای جذابم
با دستور دختر شیرازی هنرمند❤لی لی❤
https://sarashpazpapion.com/recipe/0eaa4464cb2c45b2d0898a6e504c2db1

#پاپسیکلز#پاپس-کیک#پاپ-کیک#foroozan
...
نظرات