عکس کاچی
yalda
۸۵
۵۱۴

کاچی

۲ ماه پیش
بعضی وقتا یه قلب با یه جمله آروم میشه
بعضی وقتا با یه قطره لیوانی لبریز میشه
بعضی وقتا با یه بی مهری دلی میشکنه
بعضی وقتا با یه کلمه یه آدم نابود میشه
مراقبه این" یک" ها باشیم
درحالی که ناچیزند همه چیزند🤍🤍
...
نظرات