عکس کیک بدون تخم مرغ و کره
fatemeh kazemi
۳۳
۵۵۵

کیک بدون تخم مرغ و کره

۱۷ اردیبهشت ۰۱
با دستور کاربر پریسا❤
.
صدایش حجم نداشت
نمیشنیدم،بلکه می فهمیدم
مثل وقتی که با خودمان چیزی میگوییم...
...