عکس #خوراک نخود و لوبیا سبز(رژیمی) ♡

#خوراک نخود و لوبیا سبز(رژیمی) ♡

۲۴ اردیبهشت ۰۱
میخندم ، بلندتر از همیشه !🙂
به خودم میرسم بیشتر از هر زمانی !💪
حواسم به آدمای زندگیم هست ، بیشتر از هروقت دیگه ای !🥲
به آینده فکر میکنم ، رویایی تر از هر زمان دیگه ای !😍
دلخوشی هام بزرگ نیست اما دلخوشم بهشون بیشتر از تمام روزای دیگه !💚
هیچ روزنه ای نمیبینم اما امیدوارم ، امیدوار تر از همیشه !!😍
زورم خیلی وقتا به زور زندگی نمیرسه اما باهاش رفیقم ، صمیمی تر از همیشه !🙂
کنار همه ی اینا تو زندگی منم غم بوده ، دلتنگی و حسرت و پشیمونی بوده ، گریه و تنهایی هم بوده ‌...😭
اما از یه روزی به بعد نیمه ی پر لیوان زندگیم رو ام دیدم ، پرتر از همیشه !🙃
درست همون جا بود که به زندگی برگشتم!💚
خدای عاشق دوستت داریم دوستمان بدار❤
...
نظرات