عکس کاپ کیک شاتوت
مطهره
۱۴
۴۵۱

کاپ کیک شاتوت

۲۴ اردیبهشت ۱
مرا صدا بزن
با نام کوچکم
مرا صدا بزن
که عشق همین است شاید
به آوازِ باران و بهار
نام کوچک کسی را صدا بزنی
...
نظرات