عکس آش بلغور
سبا خانم
۲۶۴
۹۸۸

آش بلغور

۲۵ اردیبهشت ۰۱
در این سرای بی‌کسی
نشسته‌ام به در نگاه می‌کنم
دریچه آه می‌کشد
تو از کدام راه می‌رسی
خیال دیدنت چه دلپذیر بود
جوانی‌ام در این امید پیر شد
نیامدی و دیر شد
——————–
در سرای بی کسی، بی کس دَرآ
هر چه را بگذار بیرون سَرا
– هوشنگ ابتهاج –
...
نظرات