عکس نان کرمدار آلمانی
فاطمه
۱
۴۱۰

نان کرمدار آلمانی

۲ خرداد ۰۱
من کرمدار درست نکردم، بصورت نون باگت مصرف کردم و خیلی خوشمزه، خوش بافت و کم دردسر بود. البته دیگه تخم مرغ نداشتم واسه رومال ولی هیچی از نون باگت کم نداشت. ممنونم از دستور پخت خوبت
...
نظرات