عکس تریلیچه با سس کاراملی

تریلیچه با سس کاراملی

۴ خرداد ۰۱
باز آمدم از چشمه‌ی خواب ،
کوزهٔ تر در دستم،
مرغانی می خواندند
نیلوفر وا می شد
کوزه تر بشکستم،
در بستم
و در ایوان تماشای تو
بنشستم...
#سهراب_سپهری
...
نظرات