عکس کاکا کدو

کاکا کدو

۷ خرداد ۱
و باقلی باغ خونه مون جاتون سبز دوستان گرانقدر ❤💝
امسال نخود سبز وباقلی خودمون داشتیم از محصول باغ مون واز بیرون نخریدم🎀
و بیست روز قبل برداشت کردم💕💝
در پناه خداوند بزرگ باشید❤🎀
...
نظرات