عکس حلوا
رویا۱۳۴۸
۰
۱.۱k

حلوا

۱۵ خرداد ۰۱
دلــــــم بچگــــی را ميخواهد

ميخواهم بروم یک گوشه بنشینم

پُشتم را به همه دنیا بکنم

پاهایم را بغـــل کنم

و بلند بلند بگویم :

من دیگــــــر

بازی نمیکنم
تنها نه دل و سینه و سر میسوزد
خورشید و ستاره و قمر می سوزد
هر شب که به گلزار تو آیم بینم
از داغ تو لاله تا سحر می سوزد

#حلوا#دسرایرانی#حلوا_ارد_گندم
...