عکس مربا گل محمدی
SevdaaHtm
۴۴
۴۰۷

مربا گل محمدی

۲ ماه پیش
تا روزی که بود
دست هایش بوی گل سرخ می داد
از روزی که رفت
گل های سرخ بوی دست های او را می دهند😔
🕊🕊
لینک دستور👇👇👇
https://sarashpazpapion.com/video/366e19a026cc1b75206e081721b19080
...
نظرات