عکس کیک یخچالی شکلاتی

کیک یخچالی شکلاتی

۲۵ تیر ۰۱
باید یکبار به خاطر همه چیز گریه کرد.
آن قدر که اشک ها خشک شوند،
باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد.
به چیز دیگری فکر کرد.
باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد.

لینک رسپی👇

https://sarashpazpapion.com/recipe/2ac9b289a34511de426ff601eb390cb6
...
نظرات