عکس کوبیده
ڪافه رویال ♬
۴۶۹
۱.۳k

کوبیده

۲۹ تیر ۰۱
مهم نیست در حال حاضر در چه وضعیتی هستید و چه می‌کنید. هرگز گمان نکنید که اکنون فرصت آن را ندارید که امسال را به بهترین سال زندگی خود تبدیل کنید. هرگز پیش از آنکه خودتان برای زندگی رویایی‌تان قدم برنداشته‌اید، منتظر نباشید که کارها خود به خود انجام شوند. اجازه ندهید خیالپردازی‌هایی مانند "شاید روزی... "، "شاید روزی که بیشتر وقت داشته باشم... "، "شاید روزی پولدار شوم... " و این قبیل افکار، شما را فریب دهند و به شما تلقین کنند که بهترین سال زندگی شما، جایی در آینده است. انتخاب با شماست. همین جا و همین لحظه!💛❤️
...
نظرات