عکس فلافل
فدک
۱۸
۴۶۲

فلافل

۱ مرداد ۰۱
#فلافل دال عدس
بجای نخود، دوسه ساعت دال عدس رو خیس کردم وبعد چرخ کردم.
...
نظرات