عکس همبرگر خانگی
pichak1996
۱۹۵
۱.۵k

همبرگر خانگی

۳۱ مرداد ۰۱
https://sarashpazpapion.com/recipe/259c0d6c100eebabb906c1eb700f2b2e

طبق دستور لیلی جان درست کردم
فقط یکمی پودر سویا زدم
و بجای سیر و پیاز
پودرش رو زدم
فوق العاده خوشمزه شده
ی مقدارش رو با قالب کوبیده گرفتم ک کباب لقمه شده و بقیش با قالب همبرگر🤤🤤
...
نظرات