عکس ژله رولی گل رز
sepide
۶۳
۱.۲k

ژله رولی گل رز

۷ شهریور ۰۱
قانون جهان هستی بر پایه احساس است

اگر به هر دلیلی احساس خوبی نداشته باشید و این احساس را ادامه دار کنید جهان اتفاقات بد را وارد زندگیتان می کند
و این زنجیره آنقدر ادامه پیدا خواهد کرد تا روندتان را تغییر دهید به عبارتی شما از قانون حس خوب= اتفاقات خوب سرپیچی کردید و مجازات آنرا با اتفاقات بد زندگیتان می دهید.


می توانیم بر نکات مثبت زندگیمان تمرکز کنیم و بابتشان سپاسگزار باشیم
و اینگونه حس خوبمان را تداوم ببخشیم
و طبق قانون جهان پاداش حس خوبمان را با اتفاقات خوب دریافت کنیم.

با پیاده روی کردن ؛با در آغوش کشیدن فرزندمان، با دوش گرفتن
با نوشتن با عبادت با مدیتیشن با آواز خواندن
با محبت کردن به عزیزانمان با صحبت کردن با خداوند احساسات مثبت ایجاد کنیم.


🍉🍹
...
نظرات