عکس شیرینی دانمارکی
❤zahra،Z&B❤
۲۵
۱.۱k

شیرینی دانمارکی

۱۸ شهریور ۰۱
💓موادلازم برای خمیرشیرینی دانمارکی
آردسفید:۳پیمانه
روغن مایع:۱/۲پیمانه
تخم مرغ:۱عددتخم مرغ کامل+۱عددسفیده
وانیل:۱/۲قاشق چایخوری
زعفران دم کرده غلیظ:۲ق غذاخوری
شکر:۳ق غذاخوری
خمیرمایع:۱ق غذاخوری
شیرولرم:۱/۳لیوان


💓موادلازم برای شهدرویه شیرینی
شکر:۱/۲لیوان
آب:۱/۲لیوان
زعفران:۱ق غذاخوری
گلاب:۱ق غذاخوری

💓موادلازم برای کرم داخل دانمارکی
شیر:۱/۲لیوان
شکر:۱/۲لیوان
آرد:۳ق غذاخوری
وانیل:۱/۴ق چ

💓موادلازم برای رومال
زرده تخم مرغ:۱عدد
زعفران:۱ق غ
شیر:۱ق غ
کنجد:به میزان لازم

برای خمیردانمارکی شیرولرم رابه همراه خمیرمایع وشکرمخلوط کرده تاعمل بیاد،بعدازعمل اومدن تخم مرغ،روغن،وانیل،زعفران رواضافه وخوب مخلوط می کنیم ودرآخرآردروکم کم اضافه می کنیم اگه بازم خمیرشل بودکمی آرداضافه کرده وده دقیقه ورزمیدیم ودرآخردستمان روکمی چرب کرده وخمیرراگردکرده وداخل کاسه گذاشته تاخمیرعمل بیاد
برای موادداخل دانمارکی آب ،آردوشکرمخلوط می کنیم وروی حرارت گذاشته تاکمی ازفرنی سفت تربشه ودرآخروانیل اضافه می کنیم وروی شیرجوشمون پارچه انداخته تارویه نبنده
وقتی خمیرعمل اومدبه اندازه های دلخواه خمیرروبرش داده وازموادداخل دانمارکی که درست کرده بوریم وسط خمیرمیگذاریم فقط خمیرهای دانمارکی روکوچک بگیریدکه موقع استراحت دوم پف می کندوبزرگ میشوند،خمیرش روهم چندان کلفت نگیرید
بعددانمارکی هاروداخل سینی که چرب شده بافاصله بچینید وروی اون هاروباپارچه یامشماببندیدتااستراحت کنن،فررواول کاربادمای ۱۸۰ درجه روشن کنیدیک کاسه هم آب گرم درکف فرقراربدید
بعدازاستراحت موادرومال راباهم مخلوط کرده وروی دانمارکی هامی مالیم کنجدهم می پاشیم ودرفربه مدت ۳۰ دقیقه قرارمی دهیم تاپخته شوند

دراین فاصله شهدروآماده‌میکنیم
همه موادرومخلوط کرده تاشکرحل بشه وشهدکمی غلیظ بشه وقتی دانمارکی هاروازفردرآوردیدبافرچه روی دانمارکی هامی مالیم
تمااااام😁
...