عکس رشته پلو
maryam_ima
۹۱
۲.۵k

رشته پلو

۳۱ شهریور ۹۴
خدای خوبم !
برای تمام خستگی هایم
یک صندلی کافیست رو به بام نگاهت ...
.
.
.
رشته پلو برا من ی نوستالژي از حیاط قدیمی خونه ی پدریه ک عطر دست پخت مادر مهربونم تا سرکوچه میرفت و همه رو مست میکرد ...( روح همه ی مادران گلی ک از کنارمون پر کشیدن شاد )
...
نظرات