عکس نان رول دارچینی
ام یس♣️
۶۸
۱.۱k

نان رول دارچینی

۱۴ مهر ۰۱
# امشب یازدهمین چراغ هدایت از سلاله ی نبی در زمین
خاموش میشود ..
امشب حسن دیگری از آل محمد ص آسمانی میشود
و قصه ی" زهر وجفا "باز هم تکرار میشود ؛ براستی که این حسن ها چقد غریب اند ...!
و این ساعات حال دل سامرا آشوب است و بعد از او هیچ کجای دنیا مثلِ سامرا نمی‌شود و تا ابد جای خالی‌ حجت یازدهم، بر قلب این شهر داغی بزرگ خواهد بود.
ردپای او بر دل کوچه‌های سامرا تا ابد سنگینی می‌کند و فقدانش درد بی‌امان و اوج خفت و زبونی معتمد عباسی را فریاد می‌زند....
امشب شب یتیمی مهدی فاطمه(عج) است...
یا مهدی، داغ بر دل نشسته است را التیام نیست...
#التماس دعا 🥀🖤
...