عکس آب سیب زنجبیلی

آب سیب زنجبیلی

۱۹ مهر ۰۱
¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸ ـבوبـارـہ شروع مے شَــوـב
بــاران هاے تنــב🌧چتـرهاے بـاز☔ـבلشـورـہ هاے خیس خـورـבه، پشت چـراغ قـرمز❤ـ؋ـال هاے نـم کشیــבه
انــارهاے ســرخ نارنگے هـاے سبـز🍊
ـבوبـارـہ شروع مے شَــوـב🌈
روزهـاے نصـ؋ــہ نیـمه🌄شب هاے بے پــایان 🌃
عطــر قهوـہ هاے تلـخ کنج کاـ؋ــہ هــا☕❤نیمکت هاے خط خطے 🪵ایستگاـہ هاے شلوغ تـراـ؋ـیک هـاے صبور 🚘
شـروع בوبـارـہ یِ زنــבگـے 🫶پر از بــوے برگ🌱بـوے خاک
❤بـــــویِ عشــق❤ ¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸
#آب_سیب_زنجبیلی #🍏🍹🍏#خـوشمزه👌🏻😋#دلچسـب🤤#مقـوی😉#به_عشـق_عشقجـان❤💒👩‍❤️‍👨#تقـدیم_نگاه_هـای_همیشه_گـرمتـون💚🎀
#زیــر_سقف_آسمـــون_♡خــدا♡🌄🌳🌱🌿🍀💚🍏🕊
...
نظرات