عکس حلوا سوهانی شیرینی زبان
خیراتی برای مادر عزیزم
نیایش
۳۱۸
۱.۷k

حلوا سوهانی شیرینی زبان خیراتی برای مادر عزیزم

۲۳ مهر ۰۱
چهارمین پنج شنبه ای که مادرم نیست
ای خدا دردناک ترین دردی که دارم نبودن مادرم
ای کاش بودی سرم راروی شانه هایت می گذاشتم ومی بوسیدمت،وقتی بودی قدر بودنت را نمی دانستم
دستانم سرد است کاش بودی دستم را می گرفتی کجاي؟
شنیدم بهشت هم برایت کم است
خوش به حالت کاش من راهم می بردی
دلم برایت تنگ است همیشه عاشقت هستم
شبها به خوابم بیا مثل هرشب
دوست دارم مادرمممم
دوستان گلم، لطفا برای تمام رفتگان اسمانی ومادر
عزیزم یک فاتحه ویک صلوات قرائت کنید
از تک تک شما سپاسگزارم
...
نظرات