عکس کیک با شیره خرما
↯مریمے↯
۳۱۳
۱.۸k

کیک با شیره خرما

۱۵ آبان ۰۱
کیک شیره خرماکه من باشیره سیب درست کردم😍🍏🍎
باکل مواد دستورهمیناشد(عکس پنجم)بافتشم سبک بود..
اون قفس روهم خودم درست کردم باسیم راویزووسایل دورریزآخرش با اسپری سفیدرنگش کردم(فیکه)😉😂
لینک دستورکیک👇
https://sarashpazpapion.com/recipe/37fb7db3cb13f5b510670bd0d4b952b6
...