عکس گز اصفهان
↯مریمے↯
۴۴۶
۱.۶k

گز اصفهان

۱۷ آبان ۰۱
گزخوشمزه وبازاری بادستورفرشته جان😍
شیرینیش تقدیم فرشته جونم😍😘🌹
پسته نداشتیم گردوریختم😉
باکل دستور15تادونه شدالبته بازبستگی داره چقدموادروتوظرف پهن کرده باشیدیروزه تموم کردیم😍😍😍😋😋😋
بسته بندیارم خودم درست کردم ایده ازخودم بود😍😎(گزروگذاشتم توش وبسته بندی کردم وبالاوپایینش روباقیچی 78برش زدم فقط کاغذم چون سفیدبودیکم رنگ خوراکی داشتم دم دست بود با مسواک مخصوص رنگ روپخش کردم روش(ذهن خلاق ولی عجله‌ای)😉😂
دست خطم خوب نیست نخندیدا😉😂
فقط رنگش بعدازآماده شدن یکم زردشدکه بقول معروف چیزی از خوشمزگی وارزشش کم نکرد😍😋

لینک دستور😍👇
https://sarashpazpapion.com/picture/dfe01528fa2c13033adccf6ff9b659be
...