عکس خرما ویفری

خرما ویفری

۵ روز پیش
تا زمانی‌که "خودمان" را
دوست نداشته باشیم
و برای خود ارزشی قائل نباشیم
دیگران نمیتوانند
فراتر از خودمان با ما رفتار کنند
رفتار آنها آینه رفتار ما با "خودمان" است
پس به خودت احترام بگذار


سلام سلام عزیزان🦋🦋🦋🦋🦋🌼
خرماویفری خوشمزه که دستورش توی پاپیون به همین نام سرچ کنید میاد ....
پ.ن
من آرد نزدم و فقط خرما استفاده کردم.. فرصت استراحت بهش ندادم فوری برش زدم
ویفر توش رنگارنگ هست🦋🌼🦋🌼🦋🌼
...
نظرات