عکس آش ترخینه

آش ترخینه

۱۴ آذر ۰۱
#سوادزندگی

افراد شاد عموما بخشنده تر، دلسوزتر
و بلند نظرترند و نسبت به افراد غمگین،
ازکنترل بیشتری برخوردارند
و تحملشان در مقابل ناامیدی بیشتر است.
درحالی که افراد غمگین، اغلب طرد شده،
پرخاشگر، متخاصم وخود محورند.
اسکار وایلد می گوید:
"کسی که آدم خوبی است،
همیشه شاد نیست،
اما کسی که شاد است،
همیشه خوب است."
...
نظرات