عکس هات چاکلت

هات چاکلت

۱۵ آذر ۰۱
باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی.
خواه با فرزندی خوب،
خواه با باغچه ای سرسبز،
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی و...
اینکه بدانی حتی فقط یک نفر
با بودنِ تو
ساده تر نفس کشیده است
یعنی "تو" موفق شده ای...


#گابریل_گارسیا_مارکز
...
نظرات