عکس شیرینی دبل چاکلت ترکدار
sedna94
۳۵
۶۱۸

شیرینی دبل چاکلت ترکدار

۱۸ آذر ۰۱
خوب من شکلات تخته ای نداشتم اونشکلات قرمز میبینین اونارو آب کردم درست کردم
ترکدار نشد ولی خوش طعم بود
دوست داشتین عکسا بعدی ببینینید گردش در یه روز سرد
...
نظرات