عکس آش دوغ اردبیل
pory
۷
۱.۶k

آش دوغ اردبیل

۲۱ آذر ۰۱
#قرارگروهی_دوستانه
❤️آشپزی به وقت عشق
#قرار_گروهی#آش_دوغ_اردبیل#pory
https://sarashpazpapion.com/recipe/4ugvgne24pfhiatmg1uohie97ti8v7i7
...
نظرات