عکس باسلوق

باسلوق

۵ دی ۰۱
#قرارگروهی
فاطمه ، جانِ علی بود
و چگونه جانش را..... 😓
🍂السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله🍂

یه استاد عزیزی داشتیم که میگفتن:
ببینید کدوم ویژگی‌های شما به مادرمون
حضرت زهرا رفته؟؟
ببینید چقدر در خودتون شباهت پیدا می‌کنید با مادرمون....
خیلی جای تامل داره
نه؟
...
نظرات