عکس فرنی
کورد بانو
۸۷۳
۲k

فرنی

۹ دی ۰۱
#چالش عنصر تسبیح #

آدم های دوست داشتنیِ زندگیتان را با دو دست بچسبید ،
رهایش نکنید ،
خوشبختیتان را بغل نکنید در خیابان نچرخانید ،
دوست داشتنتان را اشتراک نگذارید ،
خوشبختی های دونفره همیشه ثابت کرده اند که ماندگارترند . .
آدم های خصوصیِ زندگیتان را خودخواهانه بخواهید:)


━━━━⪻👑⪼━━━━
...