عکس cake
fatima.gh
۳۱
۳۱۸

cake

۱۱ دی ۰۱
انسان خوبی باش
اما
وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن
چارلی چاپلین♡
...
نظرات