عکس ماهی سرخ شده
ل مثل لیلا
۳۲
۸۵۸

ماهی سرخ شده

۱۷ دی ۰۱
برای مردم زندگی نکن، تباه میشی!
غمگین ترین آدم ها کسانی هستند
که برداشت دیگران برایشان زیادی مهم است
...
نظرات