عکس چای به
vida.k
۳۵۹
۲.۸k

چای به

۲۰ دی ۰۱
یادم نیست
طلوع اوّلین گل سرخ بود
یا غروب آخرین نرگس زرد؟!
که پروانه ها
تو را در من سرودند...

#چای_به #به #لطیفه
...
نظرات