عکس کوکو سیب زمینی خام
↯مریمے↯
۱۴۷
۱.۳k

کوکو سیب زمینی خام

۲۱ دی ۰۱
تزئینم چطوره😉😎
تزئین باپوست خیاروشلغم
به کوکوهام نخندیداگفتم بشقاب خالی نباشه😐
عکس دوم آش رشته هست که توحیاط عکس گرفتم کناریکی ازگربه ها😍
یه روزبرفی 1401/10/20😍🌨
...